Afbeelding
Hardinxveld-Giessendam

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam

9 april 2020 om 17:09 Partnercontent

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam is een belangrijke stichting in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De stichting bestaat sinds 1979 en houdt zich voornamelijk bezig met het in stand houden van beschermde monumenten in het dorp. Het doel is om de karakteristieke dorpsgezichten te behouden. Uiteraard wordt wel in het oog gehouden dat de bewoners een prettig woon- en leefklimaat behouden.

Adviescommissie voor de gemeente
In het verleden had de gemeente Hardinxveld-Giessendam haar eigen gemeentelijke monumentencommissie. Deze is al enige tijd opgeheven, waardoor Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam nu het belangrijkste adviesorgaan is voor de gemeente betreffende monumentenzorg. Enkele voormalige commissieleden van de gemeentelijke monumentencommissie hebben nu ook in de stichting plaatsgenomen. Hierdoor blijft de kennis en ervaring in stand. Monumenten en bijzondere architectuur zijn nu eenmaal niet altijd eigendom van de gemeente. Particulieren die eigenaar zijn van een bijzonder monument hebben soms hele andere ideeën en niet zelden wordt er een monument gesloopt. Juist in deze situaties is de stichting van groot belang. Er wordt uiteraard ook gekeken naar de belangen van de eigenaar, maar het doel is toch om tot een goede overeenstemming te komen zodat een monument of bijzonder gebouw altijd behouden blijft.

Wat heeft de stichting allemaal bereikt?
Hoewel het beschermen van het dorpsgezicht het belangrijkste doel van de stichting is, zijn er meerdere activiteiten uitgevoerd. Zo heeft de stichting op de meest markante monumentale gebouwen van Hardinxveld-Giessendam een informatieschildje aangebracht. Hierop staan enkele eigenschappen van het pand, zodat belangstellenden nadere informatie over het betreffende gebouw krijgen. Een lid van de stichting zetelt ook in de straatnamencommissie van Hardinxveld-Giessendam. Wanneer nieuwe straten benoemd moeten worden, dan wordt er rekening gehouden met een eventuele link naar de plaatselijke historie. Vanaf de oprichting van de commissie in 1979, zijn twee bestuursleden wekelijks bezig geweest om Hardinxveld-Giessendam en de omgeving op dia's vast te leggen. Dit heeft geresulteerd in een schitterende beeldbank van de jaren 80. Verder zijn er nog talloze andere zaken bereikt, zoals de restauratie van een bijzondere gedenksteen in de Hervormde kerk en de realisatie van een wandelpad over de Oude Achterdijk.

Toekomst
Hardinxveld-Giessendam is tegenwoordig een modern dorp met moderne voorzieningen. Het dorp is zelfs al op glasvezel aangesloten, zodat inwoners van snel internet via glasvezel kunnen genieten. Ook Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam richt zich op een duurzame toekomst van het dorp. Steeds meer houdt de stichting zich bezig met het groenbeleid in de gemeente. Een groen dorp maakt het dorp mooier om te zien en de gemeente kent ook diverse oude bomen. Het behoud van bepaalde boomsoorten is ook één van de toekomstige doelstellingen van de stichting. Er wordt voor de toekomst ook gefocust op de dorpskern, het winkelhart van het dorp. Steeds vaker worden online bestellingen gedaan en dit is van invloed op de lokale middenstand. Samen met ondernemers onderzoekt de stichting de mogelijkheden van een traditionele dorpskern met toch verrassende nieuwe mogelijkheden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie