Afbeelding
Archief BDUmedia

Gemeente: milieubesluit IJzergieterij wel correct

Politiek

H’VELD-G’DAM Bij het besluit om geen extra onderzoek te laten doen naar de milieugevolgen van het nieuwbouwproject IJzergieterij zijn wel degelijk de organisaties betrokken die daarover moeten gaan. Dat antwoordt het college op vragen van de PvdA.

door Ward den Besten

De oppositiepartij wilde van de gemeente opheldering over het besluit van de gemeente om geen milieueffectrapportage (MER) voor de IJzergieterij op te stellen. Zo’n rapportage brengt in kaart wat precies de milieugevolgen zullen zijn van een bouwbesluit.

De PvdA had via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) bij Rijkswaterstaat, het waterschap en de omgevingsdienst nagevraagd of zij bij die keus betrokken waren en kreeg daarop een negatief antwoord. Het college had zich daardoor ,,niet gehouden aan de toetsing en wettelijke vereisten’’, luidde de conclusie van de PvdA.

Maar dat is volgens de gemeente onjuist en zijn de instanties al in een vroeg stadium geïnformeerd. ,,Er is geen sprake geweest van het negeren van wettelijke vereisten. Alle overlegpartners hebben de documenten twee keer toegezonden gekregen en hierop gereageerd’’, schrijft ze. Volgens het college is de PvdA op een dwaalspoor gezet doordat de vraagstelling aan de instanties niet compleet genoeg was. Bepaalde informatie kwam ,,hierdoor juist niet boven water”.

,,Dat is ook logisch’’, aldus de gemeente. ,,Het bestuursorgaan wordt geacht de gevraagde documenten aan te leveren. Niet om op eigen initiatief extra onderzoek te doen en eventuele andere documenten te bestuderen waarin materieel dezelfde kwestie speelt.’’

De PvdA zei eerder ,,met verbazing’’ kennis te hebben genomen dat er geen milieueffectrapportage komt. Uit bodemonderzoeken bij de locatie IJzergieterij is gebleken dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In de grond zitten onder andere zware metalen zoals barium, lood, koper, nikkel en zink. De gemeente wil dat met een nieuwe laag grond afdekken. Er is op één plek olieverontreiniging aangetroffen, die wel weggehaald moet worden.

Ook omwonenden van de IJzergieterij zitten met de verontreiniging in hun maag. Zij zetten vraagtekens bij het plan om de vervuilde grond af te dekken. ,,Vindt u het überhaupt in deze tijd verantwoord om de keuze te maken voor deze oplossing, terwijl in een buurgemeente geconstateerde verontreinigingen onder een aan te leggen golfbaan moeten worden verwijderd?’’, schrijven ze in een brief aan de gemeenteraadsleden. ,,Is voor u woningbouw op korte termijn belangrijker dan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de toekomstige bewoners op langere termijn? Ligt hier niet meer een taak voor de gemeente om de veiligheid en de gezondheid van de bewoners voor de toekomst te waarborgen?’’

De PvdA probeerde in juli al tevergeefs een milieueffectrapportage af te dwingen tijdens een raadsvergadering, maar kreeg toen alleen steun van Fractie PHILIPPO. Dat er geen milieueffectrapportage komt, betekent niet dat het plan van aanpak rond de bodemverontreiniging niet meer wordt getoetst. Want dat moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voor de andere partijen was dat ook de reden om tegen het PvdA-voorstel te stemmen.

advertentie