Afbeelding
Coalitie Rokerij en IJzergieterij

‘Omwonenden De Rokerij tijdig betrokken bij dijkversterking’

Politiek IJzergieterij en Rokerij

H’VELD-G’DAM Bij een toekomstige dijkversterking van de Rivierdijk in de omgeving van De Rokerij zullen ,,alle belanghebbenden vroegtijdig betrokken” worden. Dat antwoordt de gemeente op vragen van het CDA, dat vanwege de verkeersveiligheid pleit voor de aanleg van een fiets- en voetpad tussen de veersteiger en de Havenstraat in Boven-Hardinxveld. Maar garanderen dat die er ook komen, doet de gemeente niet.

door Ward den Besten

Door ruimtegebrek ontbreekt op de Rivierdijk op verschillende delen een losliggend fietspad. Daardoor moeten auto’s soms het wegdek delen met fietsers, waaronder op het traject langs nieuwbouwlocatie De Rokerij. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

De gemeente laat weten dat bij de ontwikkeling van De Rokerij de mogelijkheid zich voordoet om ruimte te reserveren voor de aanleg van een fiets- en voetpad bij een toekomstige dijkversterking. Wanneer de dijk op de schop wordt genomen, is niet bekend. ,,Dijkversterking is meestal een ingrijpend proces’’, schrijft het college aan het CDA. ,,Hierbij worden alle belanghebbenden vroegtijdig betrokken. Dan is er alle gelegenheid om inbreng vanuit de gemeente, maar ook vanuit de inwoners en bedrijven, te leveren. Het college zal daar zeker gebruik van maken om de belangen van de verkeersveiligheid in te brengen.’’

Het CDA eist van het college meer duidelijkheid over de planning van de eventuele aanleg van het fiets- en wandelpad. ,,Voor toekomstige bewoners is het namelijk van belang dat de Rivierdijk ter hoogte van de nieuwe ontsluiting op de Rivierdijk fietsveilig wordt ingericht’’, reageert raadslid Timon van Zessen. ,,De CDA-fractie adviseert tijdig in overleg te treden met het Waterschap hierover.’’

Het CDA heeft ook aandacht gevraagd voor de komst van een informatiebord bij De Rokerij over de wateroverlast in 1995. De gemeente geeft aan daar positief tegenover te staan. ,,Wij zullen bij de bewoners en bij diverse organen, waaronder het waterschap Rivierenland en de ontwikkelaar van De Rokerij, ophalen wat de behoefte is’’, aldus het college.

Van Zessen laat weten inmiddels ook door Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam benaderd te zijn om de handen ineen te slaan over een informatiebord. ,,Dat stellen wij zeer op prijs’’, zegt Van Zessen. ,,Gezamenlijk optrekken is van groot belang. Het is van belang dat de historie over wateroverlast in 1995 ook voor toekomstige generaties bewaard blijft. Immers, een deel van de inwoners uit Boven-Hardinxveld moest evacueren.’’ Volgens Van Zessen kan Hardinxveld een voorbeeld nemen aan andere gemeenten en buurlanden, zoals Duitsland, waar volgens hem vaker aandacht wordt besteed aan de lokale historie.

advertentie
advertentie