Willem Pors
Willem Pors GvW
Gemeenteraadsverkiezingen

Willem Pors: ‘Uitdaging om lijsttrekker te zijn’

Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit jaar zijn die verkiezingen weer en vinden plaats op 14, 15 en 16 maart. Ook in Hardinxveld-Giessendam mogen kiesgerechtigden naar de stembus. Het Kompas Hardinxveld-Giessendam sprak met alle lijsttrekkers. In dit verhaal staat Willem Pors (62), lijsttrekker van de ChristenUnie centraal.

door Marjanne Dijkstra

Pors heeft inmiddels een periode als gemeenteraadslid achter de rug. Hij was wel al langer politiek betrokken en actief. ,,Eind jaren tachtig werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie binnen de GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). Ik ben toen van die partij secretaris geweest en voorzitter. Zo tegen de eeuwwisseling fuseerde de GPV met de RPF in de ChristenUnie en in die samenvoeging heb ik als voorzitter mede een rol gespeeld. De voorzitter van de RPF werd toen voorzitter van de ChristenUnie en ik deed een stapje terug. Mijn politieke activiteiten belandden vanwege kerkelijke taken zoals diaken, ouderling en preeklezer een beetje op een laag pitje, maar ik bleef interesse houden in politiek. Bij elke gemeenteraadsverkiezing was ik voorzitter van de selectiecommissie die verantwoordelijk was voor het samenstellen van de kandidatenlijst.”

VERBINDING Een paar maanden geleden werd bekend dat twee leden van de ChristenUnie fractie gingen stoppen. ,,Feit was dat iemand anders de lijst dan moest gaan aanvoeren. Ook ik werd daarvoor benaderd en vond dat best wel een moeilijke vraag. Ik heb met veel mensen gesproken en mezelf afgevraagd of ik dat wilde en of ik daar geschikt voor zou zijn. Mede door gesprekken met mijn Hemelse Vader kreeg ik bevestiging dat ik dit werk niet alleen hoef te doen. In verbinding met Hem krijg ik rust en kracht om deze mooie uitdaging aan te gaan. Ons verkiezingsprogramma heet daarom niet voor niets ‘In Verbinding’: in verbinding met God, met de schepping en met elkaar.”

We willen de schepping goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen

Pors heeft een aantal dingen die hij belangrijk vindt voor de komende vier jaar. ,,Duurzaamheid is heel erg belangrijk, zeker ook in het kader van het rentmeesterschap. We willen de schepping goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Bij duurzaamheid kun je denken aan zonnepanelen, maar ook aan betere isolatie door zo te besparen op energie. Maar ook ondernemers moeten wat betreft duurzaamheid een slag maken. Ook economie is een belangrijk thema, het is de motor van de samenleving. Zo moeten ondernemers zich kunnen ontplooien, vooral het midden- en kleinbedrijf. Op die manier wordt Hardinxveld-Giessendam een fijnere plek om te wonen en het levert arbeidsplaatsen op. Als derde punt noem ik de zorg. Ik maak me daar best zorgen over, zowel om de zorg aan ouderen als om de jeugdzorg. Er is veel bezuinigd en ik zou graag meer voor de zorg willen betekenen. Daaraan gekoppeld noem ik de woningmarkt, een lastige kwestie. We moeten ons afvragen waar we nog kunnen bouwen in Hardinxveld. We zitten natuurlijk ingeklemd tussen de Merwede- en de Betuwelijn en dat geeft beperkingen. Bouwen geeft daarnaast uitdagingen voor de infrastructuur ofwel bereikbaarheid. En in het kader van het groenbeleid en landelijk karakter willen we ook niet dat heel de polder wordt volgebouwd, maar ik denk dat we vooral op een andere manier moeten bouwen. Dus bijvoorbeeld blokken waarbij eengezinswoningen en seniorenwoningen elkaar afwisselen. Op die manier kunnen jong en oud, ouders en kinderen voor elkaar zorgen. Het lijkt misschien een soort droombeeld, maar ik denk dat het veel voordelen heeft.”

,,Wanneer de verkiezingen voor mij geslaagd zijn? Het liefst zou ik willen dat we vijf zetels halen, maar ik weet niet of dat reëel is. Het zou al heel mooi zijn als we die vier zetels kunnen behouden en met twee nieuwe, frisse kandidaten aan de slag kunnen gaan in de gemeenteraad. Maar eerst moeten er genoeg mensen gaan stemmen.”

advertentie