Vijf nieuwe raadsleden geïnstalleerd; Cees Lock en Henri van Bennekom (SGP), Aafke Ouwerkerk en Erik van Dijk (ChristenUnie) en  Arie de Rooij (TAB).
Vijf nieuwe raadsleden geïnstalleerd; Cees Lock en Henri van Bennekom (SGP), Aafke Ouwerkerk en Erik van Dijk (ChristenUnie) en Arie de Rooij (TAB). Suzanne Heikoop

Burgemeester: opvang vluchtelingen groot thema

Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM Burgemeester Dirk Heijkoop heeft de nieuwe gemeenteraad van Hardinxveld gewaarschuwd voor de grote opgaven waarmee de gemeente de komende raadsperiode te maken krijgt. In het bijzonder noemde hij daarbij de opvang van vluchtelingen.

door Ward den Besten

De nieuwe raad werd vorige week woensdag geïnstalleerd. ,,Voor u ligt een uitdagende raadsperiode’’, zei Heijkoop tegen de zeventien raadsleden en voegde eraan toe dat het een periode wordt ,,van hard werken’’ en dat ,,de volle inzet wordt gevraagd van ons allemaal’’.

Zo wees Heijkoop onder andere op de onderwerpen duurzaamheid, sociaal domein, omgevingsvisie, wonen en financiën, die volgens hem veel tijd en energie zullen opeisen van de gemeenteraad. In hetzelfde rijtje noemde de burgemeester de oorlog in Oekraïne met daarbij ,,de opvang van vluchtelingen, waar we ook nog zeker mee te maken zullen hebben’’.

Heijkoop benadrukte dat mede door de coronacrisis de afgelopen raadsperiode intensief is geweest. Die crisis is volgens hem weliswaar juridisch ten einde, maar duurt in werkelijkheid nog altijd voort. Ook daar moet de gemeente rekening mee houden, stelt hij. En er is daarnaast een crisis rond de opvang van vluchtelingen, aldus Heijkoop. Niet alleen van mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar ook ,,van vluchtelingen die vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) naar ons toe zullen komen. Dat vraagt veel van ons.’’

VERTROUWEN EN SAMENWERKING Sleutelwoorden in de toespraak van de burgemeester waren verder vertrouwen en samenwerking. Volgens hem is namelijk ,,een basis van onderlinge vertrouwen noodzakelijk’’ om uiteindelijk als raad goede besluiten te kunnen nemen. ,,Dat wil niet zeggen dat je geen verschil van opvatting mag hebben’’, aldus Heijkoop. Maar dat moet wel ,,met goede onderlinge verhoudingen en met respect voor elkaar’’. ,,En als het lukt de verbindingen te vinden en met elkaar op de juiste golflengte te komen dan krijgen we een vitaal werkende democratie.’’

VIJF NIEUWE RAADSLEDEN Woensdag zijn vijf nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Cees Lock en Henri van Bennekom zijn namens de SGP in de raad gekomen. Koen Schouten, die bij de SGP op plaats 3 stond van de kieslijst, ziet om gezondheidsredenen voorlopig af van zijn plek in de raad. Namens de ChristenUnie zijn Aafke Ouwerkerk en Erik van Dijk nieuw in de raad en voor de TAB is dat Arie de Rooij.

advertentie