Afbeelding
Google maps

Drie varianten voor een brug op Buitendams

1 februari 2023 om 07:32 Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM De gemeenteraad besprak of en hoe de brug Buitendams/Marsstraat beter toegankelijk moet worden gemaakt. Het college gebruikt de uitkomsten van het debat om een definitief voorstel te gaan maken.

door Wim Timmermans

Een spannende vergadering. ,,Dit hebben we als raad niet vaak zo gedaan.” Zo leidde voorzitter Erik van den Bosch het raadsdebat in. November 2019 vroeg de gemeenteraad unaniem het college te onderzoeken hoe de brug Buitendans/Marsstraat beter toegankelijk kan worden gemaakt voor ouderen en minder validen.

Tot nu toe was het gebruikelijk dat het college dan met een kant en klaar voorstel kwam. Maar deze keer lagen er drie varianten op tafel. Aan de raad werd gevraagd haar voorkeur uit te spreken voor een van de drie.

DRIE VARIANTEN

In de eerste variant worden hellingbanen aangebracht. Hiervoor is een bedrag van 300.000 euro beschikbaar. Er is echter weinig ruimte. Daardoor zijn de banen in elk geval te steil voor rolstoelers. In de tweede variant wordt de brug twee meter verlaagd tot het niveau van Buitendams. Trappen en steile hellingen verdwijnen dan en de brug wordt goed toegankelijk. Maar deze variant kost 850.000 euro. Dat bedrag is nog niet beschikbaar. Een derde variant is niets doen, kost niets en brengt in deze onzekere tijden geen financiële risico’s met zich mee. Er was dus wat te kiezen.

De raadsleden waren verdeeld. Arie de Rooij (T@B) koos voor niets doen. De eerste variant voldoet niet volgens hem en de tweede variant is te duur. Koen Schouten (SGP) koos voor optie 2, ,,mits die financieel binnen onze ambities en middelen past. Er is al een lange wensenlijst.” Ook Gert Maas (PvdA) koos voor verlaging, hij wees op mogelijkheden om bij de provincie subsidies te krijgen voor het project. Voor Peter de Roover (CU) is ,,niets doen geen optie.” De samenleving vergrijst en daarmee is verlaging van de brug volgens hem een investering in de toekomst. Bovendien wordt de levensduur van de brug verlengd. Ook Timon van Zessen (CDA) koos voor verlaging van de brug, mits er een sluitende begroting bij zit.

Vervolgens probeerde Gert Maas nog een wig te drijven in de coalitie. De T@B was immers voor “niets doen”, SGP en CU voor verlaging van de brug. Maas: ,,Eigenlijk wilt u liever geen brug. Dan kan het geld aan andere dingen worden besteed.” Hij kreeg de wind van voren van de anderen. Het leidde tot wat gedimdam. En het resultaat was dat hij zijn bewering niet hard kon maken.

Wethouder Arjan Meerkerk had ,,met gespitste oren zitten luisteren.” Hij zegde toe dat het college nu een concreet voorstel gaat uitwerken. Dan kan de raad een beslissing nemen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie