Afbeelding
Rik Bronkhorst

Schorsingsverzoek woningbouwplan IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam afgewezen

Wonen

DEN HAAG – De Raad van State heeft vandaag (donderdag) geweigerd om het bestemmingsplan IJzergieterij stil te leggen. Enkele omwonenden vroegen de Raad onlangs om schorsing van het plan, omdat het veel gebreken bevat. Ze maken zich vooral druk om de verkeersafwikkeling van het nieuwe woongebied en de bodemverontreiniging.

,,Als ik niet schors, kan Blokland aan de slag. Maar wel voor eigen risico.” Met die woorden besloot de raadsvoorzitter eind mei de zitting waarin het schorsingsverzoek werd behandeld. Nu hij niet heeft geschorst kan ontwikkelaar Blokland dus aan de slag.

Volgens de raadsvoorzitter is wel duidelijk dat de gemeenteraad van Hardinxveld procedurefouten heeft gemaakt bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Maar in een vervolgzitting later dit jaar moet de Raad beoordelen hoe zwaar aan die fouten moet worden getild. Waarschijnlijk niet al te zwaar, want anders had de Raad het plan nu wel meteen geschorst.

Vooralsnog ziet de Raad geen problemen voor de waterafvoer, de verkeersafwikkeling, het schoonmaken van de grond en verkeerslawaai. De buurtbewoners zijn bang dat het grondwater in het hoger gelegen plangebied naar hun woningen zal afstromen en dan vervuilde grond meeneemt. Maar daarvoor worden volgens de Raad maatregelen genomen.

Verder heeft de Raad er in tegenstelling tot de omwonenden wel vertrouwen in dat de bodemverontreiniging in het plangebied goed wordt aangepakt. En dat geldt ook voor de verkeersafwikkeling. Volgens de Raad hoeven met dit woningbouwplan niet de al bestaande verkeersproblemen in de buurt te worden opgelost. Het plan mag die problemen alleen niet verergeren. Uit diverse onderzoeken van de gemeente blijkt dat er geen grote problemen rond het verkeer zijn te verwachten.

advertentie
advertentie