De fout in het huidige bestemmingsplan werd opgemerkt door het waterschap, nadat het door gemeenteraad al was vastgesteld. Op dat moment lag het plan ter inzage op de website ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis, zoals dat wettelijk is voorgeschreven. Tijdens die inzagetermijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen het plan.