Afbeelding
Coalitie Rokerij en IJzergieterij

Omwonenden IJzergieterij stappen naar rechter

3 maart 2021 om 09:34 Politiek IJzergieterij en Rokerij

H’VELD-G’DAM De samenwerkende bewonersverenigingen rond nieuwbouwlocatie de IJzergieterij tekenen beroep aan tegen het bestemmingsplan dat in januari is goedgekeurd door de gemeenteraad. De Coalitie Bewonersbelangen IJzergieterij ziet voldoende redenen om naar de Raad van State te stappen, meldt Wouter Drinkwaard namens de coalitie.

door Ward den Besten

De coalitie bestaat uit de klankbordgroep IJzergieterij, bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid en bewonersvereniging Nieuweweg. Volgens Drinkwaard heeft de coalitie ,,na ampel beraad en onderzoek” besloten ,,dat er voldoende redenen en argumenten zijn om beroep in te stellen tegen het besluit van de gemeente Hardinxveld inzake bestemmingsplan IJzergieterij’’. De omwonenden laten zich bijstaan door Bestuursrechtelijk Adviesburo Menhart, dat de coalitie eerder ook al hielp bij het indienen van hun bezwaren bij de gemeente.

Het bestemmingsplan voor de IJzergieterij, waar zo’n 150 woningen komen, is op donderdag 21 januari door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurde niet unaniem. De gehele oppositie (CDA, PvdA en Fractie PHILIPPO) stemde tegen.

Op het plan is de afgelopen jaren veel kritiek geuit door omwonenden. Om hen tegemoet te komen werden twee moties aangenomen. Zo is het college gevraagd om toe te zien op ,,een zorgvuldig plan van aanpak voor het bouwverkeer’’ bij de bouw van de IJzergieterij en om na de realisatie ervan het toegenomen autoverkeer op de Rivierdijk en de Peulenstraat-Zuid te monitoren. Als daarbij knelpunten worden ontdekt, moet de gemeente verkeersmaatregelen nemen.

Na vaststelling van het bestemmingsplan reageerde de coalitie gemengd op het besluit en liet al weten zich te beraden op mogelijke vervolgstappen. De coalitie was tevreden over het debat dat door de gemeenteraad is gevoerd en zei blij te zijn met de motie voor het opstellen van een plan van aanpak voor het bouwverkeer. Maar de andere motie over monitoring van het verkeer op de Peulenstraat-Zuid en de Rivierdijk viel niet in goede aarde. ,,De insteek ervan: eerst bouwen dan pas zien wat de gevolgen zijn, is een bestuur onwaardig’’, luidde de reactie.

Verder deelde de coalitie de zorgen van de PvdA over de zwaar vervuilde grond van de IJzergieterij, die voor de bouw zal worden afgedekt met een schone laag grond. ,,Problemen worden onder de mat geveegd. De volksgezondheid is hier in het geding’’, liet Drinkwaard weten, die ook de ,,wollige’’ antwoorden van de gemeente hekelde over hoe hoog de appartementencomplexen nu precies worden.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie