Afbeelding
Coalitie Rokerij en IJzergieterij
Ingezonden

Waterhoofden V

Opinie IJzergieterij en Rokerij

Wij waren blij met de discussie in de raad over het bestemmingsplan IJzergieterij. Daar werden voor ons wezenlijke zaken besproken waaronder enkele van onze kernpunten. Een levendig debat! Daarbij viel op dat de oppositie van PvdA, CDA en Philippo/D66 zich goed hadden verdiept in onze zienswijzen. De coalitiepartijen volstonden echter met het vertrouwen uitspreken in het college. Waarbij Hr. van Houwelingen (TAB) vooral leek te citeren uit de reclamefolder van Fa. Blokland. Toch werden tot onze verrassing ook wezenlijke uitgangspunten besproken. Bijvoorbeeld het voorstel van Phlippo/D66 om een bos aan te planten omdat die locatie veel last heeft van ernstige milieubelasting. Zo’n debat hadden we liever eerder in het planproces gehad. 

ONZE ZORGEN BLIJVEN Het verkeer was een belangrijk gespreksthema. We vonden de argumentatie van de CU teleurstellend. Hieruit bleek duidelijk dat onze bezwaren hen niet hadden bereikt. De vergelijking tussen de Schapendrift met de Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk was niet relevant en ook het voorstel om op de ontsluitende wegen een parkeerverbod in te stellen teleurstellend. Dat betekent nog meer nadelen voor omwonenden. De motie voor het regelen van het bouwverkeer via de rivier waren we wel blij mee. De andere motie met het voorstel voor monitoring van het verkeer achteraf waren we niet blij mee. De insteek ervan: Eerst bouwen dan pas zien wat de gevolgen zijn is een bestuur onwaardig. We vinden dat  een onafhankelijke partij zoals het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) daarover had moeten adviseren. Vooral de levensgrote veiligheidsaspecten blijven nu erg onderbelicht. Het CDA was hier richting CU meer dan duidelijk over. Wij delen ook onze zorgen met de PVDA over de zwaar vervuilde grond.  Problemen worden onder de mat geveegd. De volksgezondheid is hier in het geding. Daar zou op zijn minst een goede communicatie over moeten komen. 

We hadden veel punten aangedragen in onze zienswijzen. Die zijn vooral wollig beantwoord met enkele vage toezeggingen. De bouwhoogte wordt bijvoorbeeld naar beneden toe bijgesteld. Maar er staat niet bij hoeveel bouwlagen dat zijn. Het aantal wooneenheden blijft onverminderd 150. Tot slot: Wij willen nu eerst een gesprek met het college over concretiseren van de toegezegde punten. “Boter bij de vis”. Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek zullen we ons beraden over vervolgstappen. 

Coalitie Bewonersbelangen IJzergieterij

advertentie