Afbeelding
Coalitie Rokerij en IJzergieterij

Zorgen van omwonenden IJzergieterij en De Rokerij nog niet weggenomen

Politiek IJzergieterij en Rokerij

H’VELD-G’DAM De bewonersverenigingen rond de nieuwbouwlocaties de IJzergieterij en De Rokerij zijn tevreden over het debat dat in de gemeenteraad is gevoerd tijdens de vaststelling van de bestemmingsplannen. De politieke partijen kwamen daarin deels tegemoet aan de bezwaren van de omwonenden. Toch zijn niet alle zorgen weggenomen en wordt een gang naar de rechter niet uitgesloten.

door Ward den Besten

,,Wij waren blij met de discussie in de raad over het bestemmingsplan IJzergieterij. Daar werden voor ons wezenlijke zaken besproken, waaronder enkele van onze kernpunten”, reageren Wouter Drinkwaard en Arie Huisman namens de Coalitie Bewonersbelangen IJzergieterij. ,,Een levendig debat! Daarbij viel op dat de oppositie van PvdA, CDA en Fractie PHILIPPO zich goed hadden verdiept in onze zienswijzen. De coalitiepartijen volstonden echter met het vertrouwen uitspreken in het college.’’

BLIJ Drinkwaard en Huisman laten weten blij te zijn met de motie voor het opstellen van een plan van aanpak voor het bouwverkeer. ,,De andere motie met het voorstel voor monitoring van het verkeer (op de Peulenstraat-Zuid en de Rivierdijk) achteraf waren we niet blij mee”, aldus de bewonerscoalitie. ,,De insteek ervan: eerst bouwen dan pas zien wat de gevolgen zijn, is een bestuur onwaardig.’’

Wij willen nu eerst een gesprek met het college over concretiseren van de toegezegde punten

Verder deelt de coalitie de zorgen van de PvdA over de zwaar vervuilde grond van de IJzergieterij, die zal worden afgedekt met een schone laag grond. ,,Problemen worden onder de mat geveegd. De volksgezondheid is hier in het geding’’, stellen Drinkwaard en Huisman, die ook de ,,wollige’’ antwoorden van de gemeente hekelen over hoe hoog de appartementencomplexen nu precies worden. ,,Wij willen nu eerst een gesprek met het college over concretiseren van de toegezegde punten. ‘Boter bij de vis’. Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek zullen we ons beraden over vervolgstappen.’’

Tony Wardenier van Klankbordgroep De Rokerij vond dat de raadsfracties zich goed hadden voorbereid. Volgens hem durfden de raadsleden hun verantwoordelijkheid te nemen ,,als vertegenwoordiger van de burger en vanuit dat oogpunt kritisch het bestemmingsplan hebben willen beoordelen’’. Wardenier geeft aan met andere omwonenden die bezwaren hebben ingediend te gaan overleggen over mogelijke vervolgstappen, omdat niet aan al hun punten wordt voldaan. ,,Ze zullen zich moeten beraden of ze alsnog bezwaar gaan aantekenen of verdere juridische stappen zullen ondernemen om hun andere punten van de zienswijzen onder de aandacht te brengen.’’

BELANGRIJK PROTESTPUNT Wardenier zegt verder blij te zijn dat de raad een motie heeft aangenomen om van de beoogde toegangsweg tussen De Rokerij en De Buurt een voet- en fietspad te maken. Daarmee is een belangrijk protestpunt van de omwonenden weggenomen. Daarnaast had hij gehoopt dat de hoogte van de drie woontorens aan de rivierzijde van De Rokerij naar beneden werd bijgesteld. ,,Door het goedkeuren van de maximaal 7 bouwlagen van de torens wordt door dit plan van nu af aan de toon gezet voor hoogbouw in Boven-Hardinxveld’’, aldus Wardenier.

,,Verder blijven we ons zorgen maken over welke schade we kunnen verwachten aan de vaak oude en soms monumentale panden op De Buurt’’, aldus Wardenier. ,,Bovendien wat de gifgrond en de waterhuishouding gaat doen op onze gezondheid en tuinen blijft voor ons een vraag die we voorlopig nog niet beantwoord gaan krijgen. De tijd zal het leren…’’

advertentie
advertentie