Arjan Meerkerk, fractievoorzitter SGP.
Arjan Meerkerk, fractievoorzitter SGP. Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk verbaasd over verwijt Coalitie IJzergieterij

Politiek IJzergieterij en Rokerij

H’VELD-G’DAM SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk heeft met verbazing de column gelezen van de Coalitie Bewonersbelangen IJzergieterij die vorige week in het Kompas is verschenen. Daarin kreeg Meerkerk een veeg uit de pan, naar aanleiding van een bijdrage die hij in december had geschreven in de lokale nieuwsmagazine van de SGP (SGPeriodiek), waarin het onderwerp burgerparticipatie aan de orde komt.

door Ward den Besten 

,,In de afgelopen dagen heeft de Coalitie Bewonersbelangen (klankbordgroep IJzergieterij, bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid, bewonersvereniging Nieuweweg) de SGP en mij als fractievoorzitter persoonlijk in het bijzonder aangesproken in een brief’’, reageert Meerkerk. ,,De toon waarmee de Coalitie Bewonersbelangen zich in hun brief tot mij richt heeft mij verbaasd. Ik heb nu geen behoefte om inhoudelijk in te gaan op datgene wat over mij in relatie tot het bestemmingsplan IJzergieterij wordt geschreven. Wel wil ik aangeven dat ik mij niet herken in het beeld wat er van mij wordt neergezet in de brief.’’

Volgens Meerkerk moeten de twee zinnen die de coalitie aanhaalt in een bredere context worden gelezen. Zo schreef Meerkerk in december: ,,Laten we waken voor onrealistische hoge verwachtingen van inwonerparticipatie’’ en ,,laten wij ons niet te veel richten op degenen die moord en brand schreeuwen. Opdat wij het belang van de zwijgende meerderheid niet stilzwijgend uit het oog verliezen”.

Die woorden schoten bij de leden van de coalitie in het verkeerde keelgat, omdat die zich persoonlijk aangesproken voelden. De omwonenden liggen namelijk al een aantal jaar met het college overhoop vanwege de plannen rond nieuwbouwlocatie IJzergieterij. ,,Door betrokken edoch kritische burgers weg te zetten als ‘moord en brand schreeuwers’ probeert de heer Meerkerk een stempel te drukken op hen en hen te marginaliseren en buitenspel te zetten zodat hij, zijn partij en het college van burgemeester en wethouders geen rekening hoeven te houden met pogingen van betrokken burgers om kritisch opbouwend te participeren in gemeentelijke projecten’’, schreef de coalitie. ,,En wat te denken van ‘luisteren naar de zwijgende meerderheid’? Een uitermate paternalistische opstelling en ‘legitimering’ van handen vrij om een falend college van burgemeester en wethouders in het zadel te houden.’’

Meerkerk laat weten over ,,het thema burgerparticipatie in brede zin’’ te hebben geschreven. ,,Ik ga in mijn bijdrage niet in op specifieke projecten, zoals de brief van de coalitie wel suggereert. De toepassing die de coalitie maakt op het project IJzergieterij laat ik dan ook geheel voor eigen rekening van de Coalitie Bewonersbelangen.’’

Lees de desbetreffende column van Coalitie Bewonersbelangen IJzergieterij.

advertentie
advertentie