Wim de Ruiter.
Wim de Ruiter. CDA Hardinxveld-Giessendam
Gemeenteraadsverkiezingen

Wim de Ruiter: ‘Grondwet is zó belangrijk’

Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit jaar zijn die verkiezingen weer en vinden plaats op 14, 15 en 16 maart. Ook in Hardinxveld-Giessendam mogen kiesgerechtigden naar de stembus. Het Kompas Hardinxveld-Giessendam sprak met alle lijsttrekkers. In dit verhaal staat Wim de Ruiter (61), lijsttrekker van het CDA centraal.

door Marjanne Dijkstra

Wim de Ruiter zit al sinds 2010 in de gemeenteraad. Hij gaat dus na de gemeenteraadsverkiezingen aan zijn vierde periode beginnen. Geen vanzelfsprekendheid binnen het CDA, zo vertelt hij. ,,Bij het CDA is het gebruikelijk om na uiterlijk drie raadperiodes te stoppen. Dit om te zorgen dat iemand niet te lang blijft zitten als gemeenteraadslid. Op verzoek kan wel om ontheffing worden gevraagd bij de provincie. Natuurlijk hebben we ook andere goede leden, maar ik wil graag nog een periode door. Dat wordt wel de laatste periode.” 

De Ruiter werkte lang bij de Rabobank. ,,Ik heb er lang over nagedacht hoe ik mijn werk bij de Rabobank zou kunnen combineren met eventueel werk als raadslid. Ik interesseerde me sowieso altijd al wel in politiek en was al lid van het CDA. Ik ga uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt en in dat geval was het CDA als middenpartij voor mij een goede stap. Het is de afgelopen jaren niet altijd makkelijk geweest met de laatste periode maar vijf mensen in de oppositie en in de tweede periode zelf als CDA maar één zetel. Dat we de periode daarna op twee zetels kwamen was een waardering voor ons werk.”

BURGERPARTICIPATIE Voor de komende jaren vindt De Ruiter een aantal dingen belangrijk. ,,We blijven voortdurend hameren op duurzaamheid, dat is echt een zeer belangrijk punt. Het lijkt allemaal moeizaam te gaan, maar we moeten hier echt meters in gaan maken en echt dingen gaan doen. Ook burgerparticipatie vind ik een heel groot goed. We moeten goed luisteren naar onze inwoners. Nu horen we vooral dat mensen zich niet gehoord voelen, maar dat moet echt anders. We moeten mensen meer betrekken bij besluitvorming. Natuurlijk kunnen we niet aan ieders wensen tegemoet komen, maar dat blijft altijd bij besluiten.We moeten echt meer gebruik maken van de denkkracht van inwoners. Er blijft nog steeds een soort schroom om de inwoners echt te betrekken bij plannen en besluitvorming. Ik zit in de gemeenteraad, maar heb ook de wijsheid niet in pacht. Zaken als de IJzergieterij en de Rokerij zijn bij uitstek geschikt om mensen meer bij te betrekken. Voor wonen moeten we ook plannen van de grond krijgen. Het is lastig, maar we moeten kijken naar wat wel kan. In overleg met provincie en rijk natuurlijk, want het moet passend zijn binnen met dorp.”

ARTIKEL 1 Trots is De Ruiter op het feit dat zijn motie om de tekst van Artikel 1 van de grondwet in het gemeentehuis te laten aanbrengen is aangenomen. ,,Dat artikel gaat over het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Er waren partijen voor wie dit een gevoelig onderwerp is, maar behalve de T@B en de SGP stemde iedereen voor. Zelfs de burgemeester sprak zich positief uit over dit plan. Er is steeds minder kennis over de wet waarop we onze democratie hebben gebaseerd, dus een deel uit die tekst staat straks ergens in het gemeentehuis. Daarnaast moet ook een programma worden ontwikkeld om jongeren les te geven over de grondwet.”

De Ruiter is blij als er weer fysiek kan worden vergaderd. ,,Door de maatregelen rondom het coronavirus konden we heel erg lang niet live vergaderen. Dat is niet goed voor het debat, als je elkaar in het echt ziet is er een heel andere dynamiek. Tijdens vergaderingen waarbij we fysiek aanwezig zijn, wint het debat meteen aan scherpte. Wanneer de verkiezingen voor mij geslaagd zijn? Ik hoop toch dat we weer twee zetels halen. Daar zou ik blij van worden.”

advertentie